ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Zabawa logopedyczna

Zabawa w rymy – zabawa podczas słuchania wiersza M. Strzałkowskiej. Rodzic prosi, by dzieci naśladowały głosy zwierząt z wiejskiego podwórka – w momentach, w których rodzic przerwie recytację. Po skończonej recytacji dzieci mogą naśladować również głosy innych zwierząt: konia (iha, iha, iha), psa (hau, hau, hau), kota (miau, miau, miau), itp. Dzieci mogą także liczyć zwierzęta występujące w wierszu lub porównywać ich wielkość (małe-duże, mniejsze-większe, najmniejsze-największe).

Zabawa w rymy

Małgorzata Strzałkowska

Raz wybuchła na podwórku awantura,

bo zginęły pewnej kurze cztery pióra!

Kura… (gdacze) (ko, ko, ko)

kaczka… (kwacze) (kwa, kwa, kwa)

krowa… (ryczy) (muu, muu, muu)

świnia… (kwiczy) (kwi, kwi, kwi)

owca… (beczy) (bee, bee, bee)

koza… (meczy) (mee, mee, mee)

a na płocie przy chlewiku

kogut pieje: kukuryku!

Gdy już każdy wrzasków miał powyżej uszu,

ze stodoły wyszło pisklę w pióropuszu.

Odnalazła kura pióra i umilkła awantura,

a pisklęciu się dostała niezła bura.