ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Zabawy z angielskim

Zapraszam dzieci do zabawy w Find the pairs ( znajdź parę) – Easter https://learnenglishkids.britishcouncil.org/archived-word-games/find-the-pairs/easter