ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Zajęcia muzyczne

1. Powitanie zwierzątek- ćwiczenia pobudzające aparat artykulacyjny.

Na melodii piosenki-” Wyszły w pole kurki trzy”- śpiewanie samogłosek:o,a,ą,e,ę,i, u, y.

2. MY- Jak szybko zmienia się pogoda- zabawa terapeutyczna.

Główne cele:

– reguły gry,

– radość poruszania się,

– aktywność- zaniechanie jej

Przygotowanie: dzieciom zadaje się pytanie Czy znają zabawę:

“ogień-woda-powietrze”.

Ustalić następujące reguły zabawy:

Przy zawołaniu deszcz= stanąć pod czymś lub gdzieś się ukryć.

Przy zawołaniu sztorm= mocno siebie trzymać

Przy zawołaniu błyskawica= płasko położyć się na podłodze.

Miedzy tymi zawołaniami dzieci swobodnie poruszają się po sali tak jakby w słoneczny dzień spacerowały po parku

Słowne hasła mogą być zastąpione sygnałami muzycznymi ( instrumenty perkusyjne).

3. Słuchanie muzyki ” Pastorale” L. v. Beethoven “Burza”

4.”Stary Donald farmę miał”- zabawa rozwijająca pamięć i sprawność językową do piosenki o tym, samym tytule ( śpiewanie piosenki ).