ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Zajęcia muzyczne

  1. “Wesołe piosenki” – rozmowa o emocjach .

2. “Wesoła gama” – poznanie instrumentu dzwonki chromatyczne, poznanie nazw dźwięków symbolizujących płytki dzwonków : do, re, mi, fa, sol, la, si do.

3.“Gramy na dzwonkach” – muzykowanie wg dowolnej gry dzieci, zagranie własnej wesołej melodii, wspólne zagranie i zaśpiewanie gamy.

4.“Śpiewanie piosenek” – wspólne śpiewanie znanych piosenek.

5. Foka – zabawa relaksacyjna – zachęcanie do wyciszenia.

W morzu pływała foka:

-Pragnę widzieć świat z wysoka!

Zanurkowała miedzy falami

i podziwiała dno z muszelkami

Recytacja wiersza przy muzyce relaksacyjnej.

Radujmy się własna muzyką