ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Ćwiczenia usprawniające widzenie

Witam! Przedstawiam ćwiczenia z zajęć rewalidacyjnych – tyflopedagogika.

Życzę miłej zabawy! Marta Zakrzewska