ul. Mazowiecka 7 | kontakt@pm10.ostroleka.edu.pl | 29 764 48 53

Nasze prawa

DRODZY  RODZICE

Temat tygodnia: ,,Dzień Dziecka”- propozycje ćwiczeń i zabaw edukacyjnych dla  dzieci z grupy Krasnale.

 

„ZABAWA – NASZE PRAWO” W. Szwajkowski

Dzieci mają różne prawa,

ale głównym jest zabawa,

więc popatrzmy w lewo, w prawo,

jaką zająć się zabawą.

Z kolegami albo sami,bez zabawek,

z zabawkami,czy w mieszkaniu, czy na dworze,

każde z nas się bawić może.

Kto się bawi, ten przyznaje,

że zabawa radość daje,

i czas przy niej szybko leci,

więc się lubią bawić dzieci.

Rozmowa rodzica z dzieckiem na temat wiersza:

Co dzieci lubią robić?

Czym jest zabawa?

W co Ty lubisz się bawić?

Z kim lubisz się bawić?

ZABAWY RUCHOWE ROZWIJAJĄCE SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ DZIECKA

„W przód i w tył”– zabawa ruchowa z elementem marszu.
Marsz w różnych kierunkach, na mocne uderzenie w bębenek – dziecko  zatrzymują się maszerując tyłem. Kolejne mocne uderzenie zmienia kierunek marszu.

„Ręce – nogi – głowa” – zabawa ruchowa.
Dziecko stoi. Maszerują w różnych kierunkach. Na hasło wymienione części ciała mają dotykać do podłogi, np.
Dwie nogi i ręka,
Jedna noga i dwie ręce,
Dwie nogi i dwie ręce,
Dwie nogi, ręka i głowa…

„Hop” – zabawa ruchowa z elementem podskoku.
Dziecko maszerują po obwodzie koła. Na hasło: hop – podskakuje obunóż, następnie dalej maszeruje.

,,Marmurki-figurki”-zabawa orientacyjno- porządkowa.

dziecko porusza się do dowolnej muzyki. Na hasło: ,,marmurki-figurki” zastyga bez ruchu lub w konkretnej figurze np. drzewo, ptak, krasnal, kwiat i inne.